Användarvillkor

Policy för godtagbar användning av webbplatsen

Användarvillkor & policy för godtagbar användning av webbplatsen

VAR GOD LÄS VILLKOREN NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER SIDAN

Villkoren för användning (tillsammans med de dokument som finns refererade till häri) utgör användarvillkoren för hur du får nyttja vår webbsida www.theminvestment.com (vår sida), antingen som gäst eller registrerad användare. Användning av vår sida inkluderar: tillgång till, surfing på, eller registrering för att kunna använda vår sida.

Var god läs användarvillkoren noga innan du börjar använda vår sida, eftersom dessa kommer att gälla för din användning av vår sida. Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av dessa för framtida användning.

Genom att använda vår sida, bekräftar du att du godkänner användarvillkoren och att du accepterar att följa dem.


Andra relevanta villkor

Användarvillkoren innefattar även följande övriga användarvillkor, vilka också gäller när du använder vår sida:

Vår sekretesspolicy, som fastställer de villkor för hur vi behandlar de personuppgifter som vi samlar in från dig eller som du lämnar till oss, i enlighet med Lag 15/1999, av den 13 december, om skydd av personuppgifter. Du kommer att uppmanas att godkänna villkoren i vår integritetspolicy innan vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in från din användning av vår sida.

Vår policy för godtagbar användning, vilken anger både den tillåtna och otillåtna användningen av vår sida. När du använder vår sida måste du följa denna policy för godtagbar användning.

Vår policy för cookies, vilken ger information om cookies på vår sida.


Ändringar av villkoren

Vi kan komma att ändra dessa användarvillkor, när som helst, genom att göra ändringar på sidan.

Var god kontrollera sidan då och då för att kunna uppmärksamma eventuella ändringar, då dessa blir bindande för dig.

Ändringar av vår sida

Vi kan komma att uppdatera vår sida då och då, och kan ändra innehållet när som helst. Trots detta, var god uppmärksamma att innehållet på vår sida kan vara inaktuellt, och att vi inte har någon skyldighet att uppdatera det.

Vi garanterar inte att vår sida, eller något av dess innehåll, är fritt från fel eller underlåtelse.

Tillgång till sidan

Vår sida finns tillgänglig utan kostnad.

Vi garanterar inte att sidan, eller något av dess innehåll, alltid kommer att finnas tillgänglig eller förbli ostörd. Tillgång till sidan är upplåten på temporär basis. Vi kan stänga av, dra tillbaks, avsluta eller förändra hela eller delar av vår sida utan förhandsbesked. Vi kan inte hållas ansvarig för att vår sida, av någon anledning, är otillgänglig vid något tillfälle eller för någon period.

Du är ansvarig för att vidta alla de åtgärder som är nödvändiga för att du ska kunna ha tillgång till vår sida.

Du ansvarar också för att alla personer som använder vår sida, genom din ip-adress, är medveten om dessa villkor, och övriga gällande villkor, och att de följer dem.


Immateriella rättigheter

Vi är ägaren av licenserna till alla immateriella rättigheter som rör vår sida, och till materialet publicerat på den. Dessa arbeten är skyddade genom upphovsrätts- lagar och konventioner världen runt. Alla dessa rättigheter är reserverade. Du kan skriva ut en kopia, och kan ladda ner utdrag, av en sida från vår sida för personligt bruk och du får uppmärksamma andra inom din organisation det innehåll som publiceras på vår sida.

Du får inte korrigera tidskriften eller de digitala kopiorna av något material du har skrivit ut eller laddat ner och du får inte använda några illustrationer, fotografier, videor, ljudsekvenser eller någon grafik separerad från någon dithörande text.

Vår position (eller den av några andra identifierbara bidragsgivare) som författare av innehållet på vår sida måste alltid bli erkänd.

Du får inte använda någon del av innehållet på vår sida för kommersiellt syfte utan att ha fått en licens från oss eller från våra licensgivare.

Om du skriver ut, kopierar eller laddar ner någon del av vår webbsida i strid mot dessa användarvillkor, kommer din rätt att använda vår webbplats upphöra direkt och du måste, om vi så önskar, återlämna eller förstöra de kopior av materialet som du har gjort.


Ingen tillit till informationen

Innehållet på vår sida som ges är endast generell information. Den är inte till för att fungera som råd på vilka du ska förlita dig. Du måste få professionell eller specialråd före du tar, eller avstår från, någon handling baserad på innehållet från vår sida.

Även fast vi gör rimliga ansträngningar för att uppdatera informationen på vår sida, gör vi inga representationer, utfästelser eller garantier, såväl varken explicita eller implicita, att innehållet på vår sida är korrekt, fullständigt eller uppdaterat.


Vår ansvarsbegränsning

Ingenting I dessa användarvillkor exkluderar eller begränsar vårt ansvar för död- eller personskador vilka härstammar från att vi har varit vårdslösa, bedrägliga eller från bedrägeri eller från något annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas genom svensk lag.

I den utsträckning som lagen tillåter det, utesluter vi alla villkor, utfästelser, representationer eller andra villkor vilka kan gälla för vår sida eller dess innehåll, vare sig explicita eller implicita.

Vi kommer inte att ansvara för någon användares förlust eller skada, oavsett i kontrakt, kränkning (inklusive underlåtenhet), brott mot lagstadgad plikt eller på annat sätt, även om förutsebara, som uppstår under eller i samband med:

Användning av, eller oförmåga att använda, vår sida; eller

Användning av, eller tillit till innehållet som finns på vår sida.

Om du är ett företag, var vänlig notera särskilt att vi inte kommer vara ansvariga för:

Förlust av profit, försäljning, affärer, eller vinst; avbrott i verksamheten; förlust av beräknad vinst; förlust av affärsmöjlighet, goodwill eller rykte; eller indirekta- eller följdskador eller förluster.

Om du är konsument, var vänlig notera att vi enbart tillhandahåller vår sida för inhemskt och privatbruk. Du godkänner att inte använda vår sida för kommersiellt- eller affärssyfte, och vi har ingen skyldighet att ersätta dig för förlust av vinst, avbrott i affärsverksamhet eller förlust av affärsmöjlighet.

Vi tar inget ansvar för innehållet på webbsidor som är länkade på vår sida. Sådana länkar ska inte tolkas som godkännande av oss för dessa länkade webbplatser. Vi kan inte hållas ansvariga för förlust eller skada som kan uppstå ur din användning av dem.

Olika begränsningar och undantag från ansvar kommer att gälla för ansvar som uppstår till följd av leverans av varor för användning av dig, som anges på vår webbsidas användare och försäljningsvillkor.


Virus

Vi garanterar inte att vår sida är säker eller fri från buggar eller virus.

Du är ansvarig för att konfigurera din informationsteknik, dataprogram och plattform för att kunna komma åt vår sida. Du bör använda ditt eget antivirusprogram.

Du får inte missbruka vår sida genom att medvetet föra in virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är farligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till vår sida, den server där vår sida lagras eller någon server, dator eller databas ansluten till vår sida. Du får inte angripa vår sida via en ”nekande av service attack” eller en distribuerad överbelastningsattack. Genom att bryta mot denna bestämmelse, begår du brott enligt den svenska brottsbalken. Vi kommer att rapportera sådana brott till de relevanta brottsbekämpande myndigheterna och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att avslöja din identitet till dem. I händelse av ett sådant brott, kommer din rätt att använda vår sida att upphöra med omedelbar verkan.


Länkning till vår sida

Du får länka till vår sida, förutsatt att du gör det på ett sätt som är rätt och riktigt och som inte skadar vårt rykte eller som drar otillbörlig fördel av det.

Du får inte skapa en länk på ett sätt som förknippas med någon form av samarbete, tillstånd eller godkännande från vår sida när något sådant inte föreligger.

Du får inte skapa en länk till vår sida på en webbsida som inte är din egen.

Vår sida får inte bli inkorporerad på någon annan webbsida, inte heller kan du skapa en länk till någon del av vår sida annat än hemsidan.

Vi reserverar oss för att kunna dra tillbaks länkningstillstånd utan förvarning.

Webbsidan där du länkar måste i alla avseenden uppfylla de innehållsstandarder som anges i vår policy för godtagbar användning

Om du vill använda något av innehållet på vår sida, annat än vad som anges ovan, var god kontakta info@theminvestment.com


Kontakta oss

För att få support, var god kontakta oss på info@theminvestment.com


sv_SESV